Akademia MiN™ – Negocjacje


MODUŁ I – PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI

     Psychologiczne prawa negocjacji
     Wywieranie wpływu społecznego w trakcie negocjacji
     Autoanaliza reakcji na socjotechniki
     Kompetencje i profil negocjatora

MODUŁ II – ETYKIETA W PROCESIE NEGOCJACJI

     Aspekty prawne w środowisku handlowym
     Negocjowanie warunków  umów – argumentowanie
     Właściwe budowanie umów i kontraktów handlowych – unikanie pułapek prawnych

MODUŁ III – PROWADZENIE NEGOCJACJI

     Dom negocjacyjny i jego elementy – czyli pełny obraz negocjacji oraz sposób myślenia o współczesnych                         negocjacjach biznesowych
     Zakres negocjacyjny – elementy:
          Prawa psychologiczne występujące w negocjacjach
          Proces negocjacyjny
          Kompetencje negocjatora lub zespołu (styl, technika)
          Jak wyznaczyć cele negocjacyjne
          Wykorzystywanie taktyk negocjacyjnych
     3S negocjacyjne  – Strategia, Styl, Scenariusz negocjacyjny
     Zarządzanie procesem negocjacyjnym – kontrolowanie działań (strategia)
          Planowanie negocjacji (Rozpoznanie partnera negocjacyjnego, wyznaczenie celów, dobór negocjatora lub                         zespołu negocjacyjnego, BATNA)
          Prowadzenie negocjacji:
               Rozpoczęcie negocjacji (proces otwarcia, wyjście z parametrem negocjacyjnym, taktyki na początek)
               Negocjacje właściwe (budowanie wartości parametrów negocjacyjnych, sztuka ustępowania, zarządzanie                          konfliktem, argumentowanie, taktyki negocjacyjne stosowanie w trakcie)
               Negocjacje końcowe (testowanie limitów, taktyki domykania procesu negocjacji)
          Zakończenie negocjacji (dokumentowanie negocjacji, sporządzenie umowy)

MODUŁ IV – NEGOCJACJE GLOBALNE

     Specyfika negocjacji międzynarodowych
     Różnice kulturowe w procesie negocjacyjnym
     Kraj pochodzenia negocjatora a wartości prorytetowe