Akademia MiN™ – Mediacje


MODUŁ I – WPROWADZENIE W TEMAT MEDIACJI

     Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych/ Polskie i międzynarodowe akty prawne.
     Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów. Rola mediatora, prawa i obowiązki mediatora.
     Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania (zasadność zastosowania mediacji w danej sprawie)

MODUŁ II – KONFLIKT STRON I JA W/pomiędzy NIM

     Definicja, fazy, procesy i techniki rozwiązywania konfliktów
     Emocje i ich fazy w konflikcie
     Ja i moje reakcje na stres i konflikt – diagnoza własnych zachowań

MODUŁ III – UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE W ZAKRESIE MEDIACJI, W TYM ELEMENTY PRAWNE

     Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania           kontraktu mediacyjnego.
     Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych.
     Umiejętności miękkie, w tym w szczególności:
          umiejętne zadawanie pytań,
          zarządzania czasem na spotkaniach mediacyjnych,
          umiejętność używania języka neutralnego, zrozumiałego oraz używanie tzw. Zwrotów pozytywnych
          techniki nie wchodzenia w sytuację
     Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym:
          umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
     Umiejętność sporządzania ugód sądowych:
          terminologia prawna
          sprawy cywilne
          sprawy gospodarcze
     Prowadzenie dokumentacji, wzory pism.


logo_MediacjeZajęcia z pisania ugód, prowadzenia dokumentacji prowadzone w oparciu
o autentyczne sprawy sądowe przygotowane w oparciu o autorskie opracowania sędziów.