Co to są Negocjacje


Negotium z łacińskiego oznacza Interes. Kiedyś to pojęcie używane było tylko w słownictwie handlowym. Później w polityce i dyplomacji. Dziś negocjacje są używane w każdej sferze życia prywatnego jak i biznesowego. Negocjacje to procesu komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia. Należy pamiętać, że negocjacje nie są ani walką, w której trzeba odnieść zwycięstwo, ani towarzyskim spotkaniem, podczas którego można wymienić poglądy. To bardzo trudny, skomplikowany proces podejmowania decyzji, w którym partnerzy muszą starać się doprowadzić do tego, aby strony podjęły wspólnie decyzję umożliwiającą realizację przynajmniej części interesów.

Negocjacje

Przebieg Negocjacji


 Przebieg_Negocjacji