Monika Manikowska i Paweł Dąbrowski

 

Monika Manikowska i  Paweł Dąbrowski


Paweł Dąbrowski i Monika Manikowska – doradca biznesowy i czynna zawodowo notariusz – to duet mediatorów, którzy z profesjonalizmem i zaangażowaniem podejmą każdą sprawę. Paweł Dąbrowski na co dzień zajmuje się doradztwem gospodarczym, realizując się w instytucji ukierunkowanej na pomoc w tworzeniu i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Monika Manikowska jako notariusz głównie prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.


Oboje cechują: konsekwencja, wytrwałość i determinacja  w dążeniu do celu – jemu pozwoliły na zdobycie doświadczenia, wspinając się po szczeblach kariery zawodowej w sektorze bankowości, jej – na uzyskanie nominacji notarialnej jako wówczas najmłodszego notariusza szczecińskiej Izby Notarialnej. Nieustannie pogłębiają swoją wiedzę i kształcą umiejętności – uczestnicy kilkudziesięciu szkoleń, konferencji i seminariów z zakresu mediacji, negocjacji, planowania finansowego i aspektów prawnych działalności gospodarczej. Wciąż poszukują nowych inspiracji i wyznaczają sobie nowe cele – mediacja jest ich wspólną pasją.


Jako duet mediacyjny uzupełniają się nawzajem – Paweł dzięki zebranemu doświadczeniu potrafi profesjonalnie zadbać nad przebiegiem mediacji oraz pomóc w rozwiązaniu konfliktu, Monika dzięki posiadanej wiedzy prawniczej ułatwia określenie przedmiotu sporu w procesie mediacji i pomaga zawrzeć ugodę, której sąd nie odmówi zatwierdzenia. On w mediacji stawia przede wszystkim na jej skuteczność i efektywność, ona dba o przyjazne warunki, komfort jej uczestników i zbudowanie zaufania. Oboje jako mediatorzy zawsze poszukują optymalnych rozwiązań, nastawiając się na pozytywny wynik dla stron mediacji, bez konieczności rezygnacji w osiągnięciu przez strony celów strategicznych.

Powrót