Co to są Mediacje


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron, czyli mediatora. Porozumienie zawarte przy mediatorze i przez niego podpisane, po weryfikacji poprawności przez sąd, jest zatwierdzane i ma moc ugody sądowej. W sytuacji, gdyby jedna ze Stron nie przestrzegała postanowień ugody, sąd, na wniosek drugiej Strony nadaje jej klauzulę wykonalności, co stanowi podstawę skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

 

Mediacja

 

mediator

 

Kim jest Mediator


Mediator to neutralna osoba trzecia, pomagająca stronom rozwiązać spór. Mediator to osoba bezstronna. Mediator zarządza przebiegiem mediacji oraz czynnie wpływa na zachowania stron – stosując odpowiednie narzędzia, w celu poszukania przez strony rozwiązań, które mogą zaakceptować. Aby tak się stało, Mediator doprowadza do odkrycia przez strony swoje prawdziwe, realne i nie emocjonalne cele, potrzeby oraz interesy.

Przebieg Mediacji


Przebieg_Mediacji

Rodzaje Mediacji


Przykładowy zakres tematyczny zapytań o Mediacje  / Usługi CMiNB™


 Oswiata

Nieruchomosci

Spadkowe

Malzenskie

Rodzinne

Pracownicze

Windykacyjne

Egzekucyjne

Ubezpieczeniowe

Odszkodowawcze

Autorskie

Sportowe

Internet

Bankowe

B2B

B2C